Informationsteknologi (IT) er anvendelsen af computere og telekommunikationsudstyr til at lagre, hente, overføre og manipulere data[1], ofte i forbindelse med en virksomhed eller anden virksomhed. IT anses for at være en delmængde af informations- og kommunikationsteknologi (IKT).

Udtrykket bruges almindeligvis som et synonym for computere og computernetværk, men det omfatter også andre teknologier til informationsdistribution som f.eks. tv og telefoner. Der er flere brancher forbundet med IT, herunder computerhardware, software, telekommunikation, halvledere, internettjenester, e-business og computertjeneste

IT er en vigtig del af verdensøkonomien. Udviklingen af IT har muliggjort globaliseringen af handelen. Den har også forandret uddannelse og sundhedspleje[2] IT har også revolutioneret den måde, vi interagerer med hinanden på, og banet vejen for sociale medieplatforme som Facebook, Twitter, YouTube og Snapchat. Derfor er IT super vigtigt for alt moderne liv. Vi bruger det i alle led af vores hverdage, og det er svært at forestille sig at leve uden det.