Danmarks nationalflag kaldes Dannebrog. Det er et rødt flag med et hvidt kors i midten. Korset kaldes også for Dannebrogskorset. Flaget blev første gang brugt i 1219 af kong Waldemar II under slaget ved Lyndanisse

Flaget anses for at være et af de ældste flag i verden. I middelalderen var det meget almindeligt for riddere at bære et kors på deres tøj eller rustning for at vise deres kristendom. Da kong Waldemar II så sine soldater kæmpe under et rødt banner med et hvidt kors, blev han inspireret og besluttede sig for at gøre det til sit eget personlige banner

Dannebrog er blevet brugt som Danmarks nationalflag lige siden. Det har undergået nogle ændringer i løbet af århundrederne, men det grundlæggende design er forblevet det samme. Flaget vajer på offentlige bygninger og ved officielle lejligheder. Det bruges også af private borgere ved en række forskellige lejligheder, f.eks. nationale helligdage og sportsbegivenheder

Dannebrog er en vigtig del af den danske kultur og historie. Det er et af de ældste flag i verden og har været flaget af det danske folk i århundreder. Hvis du nogensinde besøger Danmark, skal du sørge for at kigge efter dette smukke flag!